Начало  | Помощ  | Търсене в сайта  | Карта на сайта Въпроси и отговори  | Връзки  | Контакти  |  English    + R -
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 За насТърсещи работаРаботодателиПрограми и меркиКвалификацияМеждународна дейност e Трудова борса

  2

2. ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ АВГУСТ 2005г.

През месеца в бюрата по труда са обявени
22293 свободни работни места, с над 4300 повече от юли.

 

Сезонното търсене на работна сила логично намалява. На преден план излиза повишеното търсене в сферата на образованието, свързано с началото на учебната година. По-голям интерес има и към преференциалните мерки за заетост от ЗНЗ. Тези процеси обуславят активността на първичния пазар на труда, където през август са заявени 17552 места, с над 3800 повече от юли. Отново преобладаваща част от всички обявени места са от частния сектор - 13700 (78.1%), но се отбелязва увеличение в публичния сектор - с 6.7 пункта до 21.9%. По насърчителни мерки за заетост от ЗНЗ работодателите са заявили 4122 работни места, с 2656 повече от юли. С почти 1000 се увеличават и новоразкритите места.

 

През месеца най-много свободни места – 1486, са обявени в сферата на образованието (за учители, възпитатели, помощник-възпитатели и учители в детски градини). Традиционно висок е броят на заявените свободни работни места за общи работници – 1153 места и за шивачи – 917 места.

 

По програми за заетост са обявени 4741 места, с 23.3% повече от юли. От тях 57.0% (2701 места) са по НП “ОСПОЗ”, а 10.6% (503 места) по НП “Помощ за пенсиониране”.

 

През август са заети 19503 свободни работни места, с 11.3% (почти 2000 места) повече в сравнение с предходния месец. От тях на първичния пазар те са 14552 места, с над 1400 повече. По програми за заетост са усвоени 4951 места. Стойността на показателя надвишава съответстващата му при заявените места, т.е. заети са и места заявени през предходни месеци.

 

Към 31.08.2005г. са останали незаети 9493 работни места. Те се увеличават спрямо предходния месец с 2204 места. Най-голям е прирастът на останалите незаети места в сферата на образованието (с над 1000 места), основна част от които се очаква да бъдат усвоени с началото на учебната година. Трайно незаети (над 3 месеца) места в бюрата по труда са 476, като 41.4% от тях (197 места) са в преработващата промишленост.

През месец август за едно свободно работно място се конкурират 15 безработни (средно за страната), при 18 през предходния месец. Намалението се дължи на по-големия брой свободни работни места, обявени през месеца в бюрата по труда. Изчислен за всяка от 28-те области на страната, показателят варира в определени граници:

·  най-нисък натиск на пазара на труда (6:1) за пети пореден месец се отчита в София-град, с равнище на безработица 2.95%. За трети пореден месец на второ място с (9:1) е област Бургас, с равнище на безработица 5.53%. На трето място с (10:1) е област Смолян, с равнище на безработица 14.47%;

· под средното съотношение за страната има в още седем области: Старозагорска, Русенска, Софийска, Врачанска, Варненска, Благоевградска и Габровска;

·  еднакво със средното за страната съотношение има в областите Кюстендил, Силистра и Видин, с равнище на безработица съответно 11.34%, 15.22% и 20.35%;

·  над средното за страната съотношение на броя на безработните и свободните работни места съществува в 15 области. Най-високата стойност за месеца (28:1) е отчетена в област Сливен, с равнище на безработица 14.95%.

 

 
Новини
Конкурси за работа в АЗ
Обществени поръчки
Предстоящи обучения
Фирми посредници
Европейски фондове и международни проекти
Нормативна уредба
Отчет за дейността на АЗ
Документи
Статистика и анализи
е Услуги
е Съветник
Център за информация и услуги
 Сигнали за корупция на телефон 
(02) 980 87 19
 
  Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси
© 2005, Агенция по заетостта. Всички права запазени.